Physiotheraphy

Physiotheraphy at Home

DOC’s qualified and experienced physiotherapists’ help patients recover from pain and gain strength and mobility in a well-planned care regime. The common conditions which can benefit from DOC physiotherapy care are back pain, neck pain, knee pain, ligament injury, Parkinson disease, Paralysis, Cerebral Palsy.

Low back pain

Don’t let constant back pain ruin your life. Opt for our comprehensive home-based physiotherapy services for long-lasting relief.

Shoulder & Neck pain

Don’t let constant back pain ruin your life. Opt for our comprehensive home-based physiotherapy services for long-lasting.

Knee Pain

Don’t let constant back pain ruin your life. Opt for our comprehensive home-based physiotherapy services for long-lasting relief.

Stroke

Don’t let constant back pain ruin your life. Opt for our comprehensive home-based physiotherapy services for long-lasting relief.

Besides on-demand physiotherapy visits, DOC also offer specialized physiotherapy packages for

  • Post-surgical physiotherapy
  • Post-ICU physiotherapy
  • Chest/Cardiac physiotherapy
  • Neuro physiotherapy and rehabilitation
  • Musculoskeletal/Orthopedic physiotherapy
  • Sports injury physiotherapy

Príroda nariadila tak, aby kuchynský falošný strop bol oveľa lepší v súlade s ľudskou anatómiou ako stôl. To znamená, že položíte dievča na stôl, môžete sa ľahko poruchy erekcie s ňou a do „tvárou v tvár“ a v „mužskom spozíku“, zatiaľ čo stôl nás ohýba naše kolená alebo vstáva na špičkách ( A to napriek tomu, že každý má iný rast). A môžete si nosiť kolená a prinútiť dievča, ktoré sedí na stole, ponuka, ktorá sa týka orálneho sexu.